Pirmasis ir antrasis energijos blokai
Senoji panaudoto branduolinio kuro saugykla
Naujoji panaudoto branduolinio kuro saugykla
#
#
#
#

Virtualus turas

Pradėti

Apie projektą

Iki 2010 metų VĮ Ignalinos atominės elektrinės pagrindinė veikla buvo elektros energijos gamyba, tačiau po energijos blokų galutinio sustabdymo (pirmasis Ignalinos AE energijos blokas buvo galutinai sustabdytas 2004 m. gruodžio 31 d., antrasis energijos blokas – 2009 m. gruodžio 31 d.) Įmonės pagrindinė veikla plačiąja prasme tapo radioaktyviųjų atliekų tvarkymas.

IAE kaip branduolinės energetikos objektas nuo 2010 m. nebenaudojamas pagal savo pirminę paskirtį, todėl jį reikia tinkamai sutvarkyti – taip, kad ilgalaikėje perspektyvoje nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonėms. Įmonės vykdoma veikla apima tiek tiesiogines radioaktyviųjų atliekų tvarkymo veiklas (įrangos išmontavimą, sukauptų atliekų išėmimą iš senų saugyklų, statinių griovimą ir visų šių procesų metu susidarančių atliekų sutvarkymą (rūšiavimą, apdorojimą, pakavimą, transportavimą, saugojimą ir t. t.), tiek tokiai veiklai reikalingos infrastruktūros (saugyklų, atliekynų bei įvairių atliekų tvarkymo įrenginių) įrengimą bei jų eksploatavimą, taip pat visas kitas pagalbines veiklas.

Atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimas – tai paskutinis elektrinės egzistavimo etapas po to, kai ji buvo suprojektuota, pastatyta, pradėta eksploatuoti ir buvo eksploatuojama. Galutinis šio projekto tikslas – pasiekti būklę, kai teritorija nebekontroliuojama valstybinių priežiūros institucijų ir gali būti panaudota kitiems tikslams.

Daugiau informacijos - iae.lt

Nustatymai

GESTAI
KALBA

Turo pagalba

PUSLAPIO MENU
Turinys. Iš čia galima naviguoti po visus taškus
Informacija apie projektą
Nustatymai. You can change your language here
Šis pagalbos langas
NAVIGACIJA TAŠKUOSE
Papildoma informacija
Papildomas 360 apžiūros taškas
Įšjungti foninį garsą
 GRĮŽTI Grįžti vienu žingsniu atgal
TOLIAU  Tęsti turą
TURO PAGALBA
Grįžti vienu žingsniu atgal
Supratau

VEDLYS
Turo valdymo pagalba
0:22
0:22